En smak av Burma

Den 12–14 november var TeliaSonera del av en grupp delegater som tillsammans med statsministern och handelsminister Ewa Björling besökte Burma. Ett viktigt syfte med den fem dagar långa undersökningsresan var att stärka banden med Burma och att öka handeln och investeringarna mellan Sverige och Burma.

Det är omöjligt att bortse från den stora politiska förändring som svept in över Burma under på senare tid. Steg för steg lättar utländska stater på långvariga förbud mot utlandsinvesteringar i landet och Burma har börjat liberalisera sin statskontrollerade ekonomi. En ny, investeringsvänlig, lag om utländska investeringar godkändes i november och för närvarande granskar den burmesiska regeringen sin telekommunikationslag.  När den väl har etablerats kommer den att bana väg för auktioner och anbudsförfaranden för mobillicenser. För närvarande finns det varken någon reglering av telekommarknaden eller något licensförfarande

.
Ett land rikt på naturtillgångar

Burma är rikt på naturtillgångar som odlingsbar mark, skogsbruk, mineraler och naturgas. Landet har nyligen börjat exportera naturgas. Tack vare sin fantastiska kust är Burma också på god väg att bli ett populärt turistmål. På grund av sin historia har den digitala revolutionen gått Burma relativt obemärkt förbi. Endast en miljon av landets cirka 60 miljoner invånare har en mobiltelefon och 400 000 har tillgång till Internet. Det fasta nätet är bristfälligt och det finns inga roamingavtal. De som vill få tillgång till mobilnätet får betala 250 dollar för ett SIM-kort. Och då är inte ens täckningen särskilt bra.

 

Nära obefintlig mobiltäckning

Att resa runt i ett land med dålig eller ingen mobiltäckning. Kjell Lindström, kommunikationsdirektör på TeliaSonera och en av de 20 delegater som besökte landet, berättar:

”Något av det första som överraskade mig i Burma var att nästan inga gick omkring med mobiltelefoner och jag såg inte heller en enda smartphone. Det tog ett tag att vänja sig vid det. Jag gissar att vårt sällskap hade tur som kunde köpa ett SIM-kort och ett förbetalt kort till våra telefoner när vi kom fram, men täckningen var ändå dålig. Att vara i Burma kändes lite som att gå in i Törnrosas slott när hon precis hade vaknat efter sin långa sömn."

”Under vårt besök åkte affärsdelegationen till huvudstaden Naypyidaw där vi fick tillfälle att träffa ministrar från sex olika ministerier. Besöket på ministeriet för kommunikation och informationsteknologi var förstås mycket värdefullt och intressant för oss. Det gav oss en inblick i deras arbete med att få fram en telekomlagstiftning men framför allt gav det oss viktiga kontakter som kan vara användbara i framtiden."

”Staden Naypyidaw grundades för några decennier sedan. Invånarantalet är lågt och själva staden består i stort sett endast av regeringsbyggnader, breda avenyer och pampiga rondeller men väldigt få bilar. I Rangoon är miljön helt annorlunda. Ingen vet riktigt hur många som bor där, men antagligen runt sju miljoner. Rangoons hamn är ett viktigt nav för all slags handel och på gatorna går det att köpa allt från mat till kläder och böcker – ja allt. Byggnaderna och infrastrukturen är ofta i väldigt dåligt skick, men man ser också att det pågår många återuppbyggnadsprojekt. Det kommer att hända mycket de kommande åren. Rangoon är en säker plats. Man behöver inte vara rädd för att vistas ute på gatorna. Människorna är öppna och har en mycket positiv attityd. Det är naturligtvis extra viktigt nu när turisterna börja resa in i landet. Jag hade inte möjligheten att resa till havet men jag anar att stränderna är bland de vackraste i världen.”

Vad telekommunikation kan ge

Enligt många rapporter kan Burma stå på tröskeln till nästa tillväxtvåg. Tillväxten är beroende av investeringar i infrastrukturen som hälsa, utbildning, kommunikation och transport. Telekomoperatören har en avgörande roll för att nå detta. Den senaste undersökningen från Deloitte och GSMA som publicerades den 20 november visar att mobilkommunikation ger en oöverträffad ekonomisk tillväxt globalt. TeliaSonera kommer att fortsätta hålla ett öga på utvecklingen i Burma men innan några beslut tas att ge sig in på marknaden måste en utförlig bedömning av läget för mänskliga rättigheter och en process för tillbörlig aktsamhet avslutas.

Se filmen nedan som Kjell Lindström tog under resan.

Widget zone placeholder

IFrame.. 

Fakta om Burma

Invånarantal i de största städerna
Rangoon: 4 259 000
Mandalay: 1 009 000
Naypyidaw (huvudstad): 992 000

Etniska grupper
Burmeser 70 %, shan 9 %, karener 7 %, arakan 4 %
mon 3 %, kachin 2,5 %, kayah 0,5 %, chin 0,3 %,
övriga 3,7 %
Religioner
Buddister 89 %, kristna 3 %, muslimer 4 %, animister 1 %,
övriga 2%
Åldersstruktur
0-14 år: 27.5%
15-64 år: 67.5%
Över 65 år: 5%
Urbanisering
34 % av den totala befolkningen bor i städer
Vägnät
2 km per 1 000 invånare (i jämförelse med 11 km i andra
sydostasiatiska länder)