Faktafel om TeliaSonera i Veckans Affärer

Hela Veckans Affärers artikel från 11 oktober är baserad på det felaktiga påståendet att TeliaSonera förvärvade verksamheten i Nepal från Raj Bahadur Singh, eller något bolag kontrollerat av honom. 

TeliaSonera förvärvade en kontrollpost i Spice Nepal/Ncell i oktober 2008. Säljare var Visor Group, ett internationellt investmentbolag baserat i Kazakstan.

Raj Bahadur Singh var delägare och styrelseordförande i Spice Nepal till och med april 2006 då han sålde sista delen av sitt innehav till Visor, lämnade ordförandeposten och bolaget.

TeliaSonera började under hösten 2007 undersöka möjligheten att gå in i Nepal och genomförde affären med Visor i oktober 2008.

Veckas Affärer har valt att inte kontrollera fakta med TeliaSonera innan publicering av artikeln trots att vi bett Veckans Affärers reporter om detta. Den osanna bild av TeliaSoneras affärer i Nepal som nu spridits i media skadar bolaget, vilket är djupt olyckligt.