Klargörande av mediauppgifter

Efter mediauppgifter om att det råder oklarhet beträffande ägandet av de tillgångar TeliaSonera förvärvade från Takilant 2007, har bolaget idag försett åklagaren med dokumentation som fastställer att Takilant ägde licenserna och frekvenserna vid tidpunkten för förvärvet.

TeliaSonera har också tidigare kommunicerat att bolaget betalade köpeskillingen till konto tillhörande företaget Takilant, som ägde tillgångarna.