Kommentar angående privatiseringen av Azercell

2008 privatiserade den azeriska staten mobiloperatören Azercell genom att sälja samtliga sina återstående aktier ( 35,7 procent)  till holdingbolaget  Azertel, ett bolag som majoritetägs av  Fintur Holdings, i vilket TeliaSonera är majoritetsägare.

Den azeriska staten träffade under samma tid en uppgörelse med en grupp investerare som investerat i så kallade privatiseringskuponger om att erhålla en kompensation in samband med privatiseringen av Azercell. Uppgörelsen gick ut på att gruppen av investerare skulle få en andel av köpeskillingen vid privatiseringen av Azercell
 
Den azeriska staten begärde att Azertel  skulle betala en del av köpeskillingen direkt till investerargruppen. En internationell advokatbyrå uppdrogs att göra en juridisk bedömning av affären, och upprätta avtal. Betalningen kunde därefter göras enligt den azeriska statens begäran.
 
- Vi gjorde en helt korrekt affär till ett marknadsmässigt pris. Vi är helt trygga i detta, säger Cecilia Edström, kommunikationsdirektör på TeliaSonera .
 
TeliaSonera hade vare sig vid denna tid, tidigare eller idag några affärsrelationer med de personer och/eller företag som ingick i investerargruppen.

 

Bakgrund

När Azerbajdzjans regering beslutade sig för att sälja sin andel om 35,7 % i Azercell erbjöds andelen först till Azertel, som hade förköpsrätt enligt ett avtal mellan aktieägarna. Azertel förvärvade andelarna och blev därmed helägare av Azercell. Priset fastställdes av den azeriska staten som en del i privatiseringsprocessen och ett uttalande om prisets skälighet ("fairness opinion") inhämtades också från ett oberoende internationellt revisionsföretag.
 
Regeringen i Azerbajdzjan hade under 1990-talet distribuerat privatiseringskuponger till medborgarna. Dessa kuponger gav innehavaren rätt att delta i framtida privatiseringar av företag i Azerbajdzjan. Senare uppstod handel med dessa kuponger och en grupp investerare köpte stora mängder.
 
När investerargruppen fick information om att regeringen var på väg att sälja sin andel i Azercell krävde de att regeringen skulle låta dem använda sina kuponger. Investerarna ingick en uppgörelse med regeringen.
 
Azertel mottog därefter en begäran från den azeriska regeringens kommitté för hantering av statlig egendom om att en del av betalningen skulle betalas ut till investerarna.