Lars Nybergs kommentar efter mötet med Näringsutskottet

Idag gav Lars Nyberg en kommentar efter sitt möte med riksdagens näringsutskott.

”Det var ett bra möte med Näringsutskottet. Det var många frågor, kritiska frågor, och jag har besvarat dem så bra jag kan.

Jag fick möjlighet att beskriva bakgrunden till att TeliaSonera bedriver verksamhet i Centralasien och de utmaningar som är förknippade med det.

Utskottet fick även information om hur det gick till när vi etablerade verksamhet i Uzbekistan 2007 och hur jag ser på de anklagelser som riktats mot oss med anledning av den investeringen.

Jag är fortfarande övertygad om att det inte finns någon grund för de beskyllningar om korruption som riktats mot företaget och vi samarbetar fullt ut med myndigheterna i den förundersökning som nu pågår.

Jag berättade också om det uppdrag styrelsen gett åt Mannheimer Swartling att under ledning av advokat Biörn Riese utreda om det finns någon som helst grund för anklagelserna.  Det arbetet är prioriterat och ska vara färdigt innan årsskiftet.

Avslutningsvis diskuterade vi det handlingsprogram vi sjösatte i våras och de prioriterade aktiviteter vi har inom hållbarhetsområdet.

De hade många frågor, konstruktiva såväl som kritiska och jag tyckte det blev en bra dialog. Jag vet ni har massor av frågor, men nu är vi föremål för förundersökning och har initierat en extern granskning för att svara på frågan om det finns någon grund för de här allvarliga beskyllningarna. Nu får vi avvakta resultatet. I mellantiden kommer vi att ägna all vår kraft åt att besvara deras frågor.”