Liv räddas med hjälp av mobiltelefonen

När en människa drabbas av hjärtstopp, minskar chansen att överleva med tio procent för varje minut som går. Tack vare ett nätverk av frivilliga SMSlivräddar...

När en människa drabbas av hjärtstopp, minskar chansen att överleva med tio procent för varje minut som går. Tack vare ett nätverk av frivilliga SMSlivräddare, som kan hjärt- lungräddning, och mobil positioneringsteknik kan liv räddas.

Varje år drabbas 900 stockholmare som inte är på sjukhus av ett hjärtstopp. I genomsnitt tar det 13 minuter i Stockholm innan en ambulans kommer fram till den drabbade personen. Varje minut minskar chansen till överlevnad med tio procent, vilket innebär att de flesta inte överlever.

– Samtidigt är två miljoner svenskar utbildade i hjärt- lungräddning. Det här är ett väldigt slöseri med både liv och kompetens, säger David Fredman, sjuksköterska på Kardiologkliniken vid Södersjukhuset och projektledare för SMSlivräddare.

Fler kan överleva
Därför startade SMSlivräddare-projektet i maj 2010. Målet är att få fram personer som kan hjärt- lungräddning till den drabbade innan ambulansen hinner fram och kan ta över. På så sätt kan fler överleva ett hjärtstopp. Till att börja med gällde projektet Stockholms innerstad, men sedan november 2011 omfattas hela Stockholms län.

I dag är det 5 800 personer i Stockholms län som kan hjärt- lungräddning och som anmält sig som SMSlivräddare. När SOS Alarm får ett larm om ett misstänkt hjärtstopp får de via mobil positioneringsteknik fram uppgifter om vilka SMS-livräddare som finns inom en 500-metersradie från personen med hjärtstopp. I medeltal 15 personer får ett sms med adress och ett kartutsnitt och även en automatisk telefonpåringning som säger att de fått ett meddelande från SMSlivräddare.

Insatser som räddar liv
– I 40 procent av fallen har våra SMSlivräddare kommit fram innan ambulansen och kunnat starta hjärt- lungräddning. Det är en enormt bra siffra. Utvärderingen är inte klar, men man kan anta att våra insatser har räddat liv. Det häftiga är att våra SMSlivräddare ställer upp helt utan ersättning, för att göra en insats för sina medmänniskor, säger David Fredman.

Flera landsting i Sverige och även från Norge och Danmark har man hört av sig och är intresserade  av SMSlivräddarsystemet.

IFrame.. 

Widget zone placeholder