Mänskliga rättigheter i det internationella regelverket för teleoperatörer

I maj i år sjösatte TeliaSonera ett handlingsprogram för att öka vårt fokus på mänskliga rättigheter och förbättra transparensen i vår kommunikation. En del i handlingsprogrammet är att bidra till en ökad kunskap om hur regelverket för telekommunikation fungerar internationellt när det gäller mänskliga rättigheter.

Vi har nu, som utlovat den 23 augusti, sammanställt en översikt av det internationella regelverket som finnas att hämta här. På så sätt blir det tydligare för kunder, media och aktieägare hur regelverket är utformat och vilka krav som ställs på alla operatörer.

De mänskliga rättigheter som har särskild betydelse för en teleoperatörs verksamhet är yttrandefriheten, rätten till integritet och privatliv för operatörens kunder. Vår sammanställning redogör för den kombination av krav, riktlinjer och lagar som omringar verksamheten, det vill säga nationella och internationella krav, beslut, riktlinjer och regelverk.

Vi är övertygade om att telekom är en fantastisk kraft som bidrar till en positiv utveckling, demokratisering och till stärkta mänskliga rättigheter på sikt. Telekom och speciellt mobiltelefoni är i sig en viktig förutsättning för såväl ekonomisk som social utveckling.

Arbetet med övriga aktiviteter i handlingsprogrammet fortgår.