Senaste nytt om Badakshanregionen I östra Tadjikistan

På grund av den senaste tidens oroligheter i Badakshan regionen I östra Tadjikistan har alla operatörer uppmanats av lokala myndigheter att stänga ner sina telenät från och med den 25 juli. Cirka 115 000  abonnenter hos TeliaSoneras dotterbolag, Tcell, påverkas (ca 5%). Den senaste tiden har ett antal bas stationer öppnat igen.

Den 1 augusti skickade Global Network Initiative (GNI) ut ett meddelande.

Den 25 juli, uppmanades alla operatörer och internet service providers verksamma i Tadjikistan, inklusive Tcell, att på grund av säkerhetsmässiga skäl också blockera åtkomst till internet och till flera websidor, inklusive www.ria.ru och www.news.tj.

Förra veckan tilläts åtkomst till webbsidorna under en kort period, men sedan dess har sidorna återigen blockerats.

Vår förhoppning är att situationen i I östra Tadjikistan förbätrtras så att vi kan återuppta våra kommunikationstjänster i regionen. Vår partner i Tcell, Aga Khan Foundation, är aktivt involverade i att förhandla fram en lösning beträffande den regionala krisen.