Telia bryter inte mot något säkerhetsskyddsavtal

I ännu ett inslag i TV4 anklagas Telia felaktigt för att ha outsourcat säkerhetsskyddsklassad kundinformation till företaget Logica. Vi vill återigen understryka att all säkerhetsskyddsklassad information finns hos Telia.

Vi har inte brutit mot något säkerhetsskyddsavtal. Säkerhetsskyddsklassad kundinformation ligger hos Telia. Vi har outsourcat verksamhet till Logica men inte information som är säkerhetsskyddsklassad.

Det interna dokument som TV4 hänvisar till är ryckt ur sitt sammanhang. Informationen har analyserats och ledningen informerades omedelbart för att göra en samlad bedömning och säkerställa att vi inte bryter mot säkerhetsskyddsavtalet. Dokumentet är skrivet av en anställd som inte var helt insatt i frågan, men ändå togs på allvar och materialet analyserades.

Vi förstår om våra kunder blir oroliga av den felaktiga bild som förmedlats och har pågående dialog med berörda kunder.

TeliaSoneras säkerhetschef har erbjudit sig att medverka och kommentera anklagelserna men TV4 har avböjt.

Ursprungligen publicerat 2012-10-04.