TeliaSoneras princip är att undvika använda revisorer för skattefrågor

I Rapports morgonsändning den 6 december görs det gällande att TeliaSoneras revisorer sitter på dubbla stolar. Inslaget ger fel intryck då själva utgångspunkten för det, att "TeliaSoneras revisorer granskar sig själva", inte är korrekt.

TeliaSonera har som princip att undvika att använda sina revisorer för skattefrågor. KPMG är och har varit TeliaSoneras huvudleverantör av skatterådgivning och skattefrågor de senaste fyra åren. De har stått för cirka 90 procent av våra utgifter inom området, och har under den perioden inte arbetat med revision.

I undantagsfall har TeliaSonera använt även PWC, Deloitte och Ernst & Young eller andra firmor för skatterådgivning, för att säkerställa rätt kompetens eller oberoende. Detta sker dock i liten omfattning.