Tomas Bertelman blir strategisk rådgivare till TeliaSoneras styrelse

Tomas Bertelman blir strategisk rådgivare till TeliaSoneras styrelse TeliaSonera har idag uppdragit åt tidigare Moskva ambassadören Tomas Bertelman att fungera som strategisk rådgivare i frågor som rör bolagets verksamhet i Centralasien. Bertelman ska bistå styrelsen i dess arbete med att bedöma de svåra avvägningar som är förknippade med de aktuella marknaderna.

- Jag ser fram emot att arbeta med frågor runt TeliaSoneras euroasiatiska verksamhet. Mitt engagemang blir framtidsinriktat, och mitt arbetsfält blir skärningspunkten mellan den euroasiatiska verksamheten och de krav som nordiska värderingar och internationella riktlinjer ställer. TeliaSonera är djupt förankrat i nordiska värderingar och har starka offentliga och institutionella ägare. Bolaget måste reflektera dessa värderingar i sitt agerande, och samtidigt vara framgångsrikt utomlands, säger Tomas Bertelman.

Tomas Bertelman har lång internationell erfarenhet och stor kunskap om de förutsättningar som gäller i de forna Sovjetstaterna. Han var till helt nyligen Sveriges ambassadör i Moskva, och har dessförinnan även varit ambassadör i Madrid, Riga och Warszawa samt generalkonsul i dåvarande Leningrad (St Petersburg). Tomas Bertelman har även varit kanslichef i Riksdagens utrikesutskott.