Uppdatering Uzbekistan

Vi kan bekräfta att polisen har inhämtat uppgifter och information från TeliaSonera angående Uzbekistan.TeliaSonera aviserade för några dagar sedan en extern granskning om anklagelserna om mutor och penningtvätt. Nu har åklagarmyndighetens enhet mot korruption inlett en förundersökning vilket vi välkomnar. TeliaSonera kommer på alla sätt att samarbeta med utredningen.