Förändringar i TeliaSoneras koncernledning

TeliaSonera sammanför enheterna Group Commercial och Group Technology i en ny enhet. Malin Frenning kommer att lämna TeliaSonera och Emil Nilsson utses till chef för region Eurasien.

– Vi sammanför vår kommersiella kompetens och teknologi för att få mer utväxling av koncernens samlade styrka. Det gör att våra affärer och kunder kommer ännu närmare varandra, att vi blir snabbare och att vi verkligen levererar på vår transformationsagenda, säger Johan Dennelind, VD och koncernchef, TeliaSonera
   
Rekryteringen av en EVP (Executive Vice President) och chef för den nya enheten har inletts.
  
Som en konsekvens av förändringarna lämnar Malin Frenning TeliaSonera. Malin Frenning är idag Executive Senior Vice President och chef för teknologi och transformation.
   
– Malin har arbetat för TeliaSonera i mer än 20 år och har spelat en nyckelroll i att göra företaget till en av Europas ledande operatörer. Jag vill verkligen tacka Malin för hennes fantastiska arbete och resultat, och jag önskar henne lycka till i framtiden, säger Johan Dennelind, VD och koncernchef, TeliaSonera.
   
I samband med att TeliaSonera inleder processen med att minska närvaron i Euroasien så utses Emil Nilsson till SVP och chef för region Eurasien. Samtidigt inrättar TeliaSonera en styrgrupp som får det övergripande strategiska ansvaret för Eurasien. Johan Dennelind blir ordförande i styrgruppen.
   
– Koncernledningen kommer nu att fokusera på att bygga den nya generationens telekombolag och våra hemmamarknader i Region Europa och Sverige. Därför behöver vi en separat bolagsstyrning och genom styrgruppen säkerställer vi att verksamheten är koordinerad inom koncernen, säger Johan Dennelind.
   
Emil Nilsson tillträder sin nya tjänst den 5 oktober, 2015.
   
Erik Hallberg, EVP och chef för Region Eurasien, kommer att få en ny roll inom TeliaSonera.
   
– Erik har på ett framgångsrikt sätt utvecklat vår verksamhet I i Euroasien och introducerat hållbarhet och regelefterlevnad i affärerna i de här länderna. Jag ser fram emot att Erik tar sig an nya utmaningar inom koncernen, säger Johan Dennelind.