Division X med fullt fokus på innovation

Det nya divisionen X kommer att driva på Telia Companys tillväxt inom nya affärsområden. "Innovation handlar uteslutande om utförande. X kommer att fokusera på att fånga och utveckla tillväxtmöjligheter som ligger nära vår kärnverksamhet, och nya intäktsströmmar," säger Brendan Ives, chef för X.

Division X som tidigare benämndes som New Ventures, ska gå i spetsen för och driva på Telia Companys verksamheter inom affärsområden med stark tillväxt, exempelvis molntjänster, sakernas internet (IoT) och eHälsa. Dessutom kommer Purple + att spela en fortsatt viktig roll i den övergripande innovationsagendan. 

- Det är också viktigt att understryka att ett starkt samarbete med Global Services & Operations och våra landsorganisationer kommer att vara en ledstjärna för X. Förmågan att göra just det kommer att vara avgörande för vår framgång, säger Brendan Ives, chef för X. 

Varför X? - X symboliserar många saker, bland annat utforskande, tillväxt och samarbete.

- För att bli nästa generations telekombolag behöver vi byta fokus till affärsområden med starkt tillväxt. Det kommer att kräva att vi är extremt fokuserade och snabba i utförandet. Det bästa sättet för oss att uppnå det är i en separat affärsdivision, säger Brendan Ives.

Vad handlar innovation om för dig? - Uteslutande om utförande, att ta en idé och omvandla den till ett framgångsrikt företag.