Emoji-etik på Danska

Nästan två av tre danskar mellan 15 och 74 år använder sig av emojis när de skriver sms och liknande. Det visar en ny undersökning som Telia i Danmark har gjort tillsammans med YouGov. Undersökningen, där Telia frågat 2 500 Danskar hur de använder emojis, visar även att det finns stora skillnader mellan hur kvinnor och män använder emojis.

En av de vanligaste emojierna, den blinkande smileyn, används av 64 procent av danskar, medan andelen för danska kvinnor är hela 73 procent. Över hälften av danskar skickar gärna blinkande smileys till sina kollegor medan 35 procent kan tänka sig att skicka dem till sin chef.

Puss smileyn ska man enligt danskarna vara lite mer försiktig med. Bland kvinnor svarade 57 procent att de skulle kunna tänka sig att skicka den till en väninna. Här är inte männen med på samma noter. Endast 19 procent av danska män skulle kunna tänka sig att skicka puss smileyn till en manlig vän medan så få som 7 procent skulle skicka den till en manlig kollega.

Danska kvinnor är på det hela mycket mer avslappnade i förhållande till kärleksfulla emojis. 45 procent av danska kvinnor skickar ibland det röda hjärtat till sina föräldrar – något som endast 17 procent av danska män gör. Sju av tio skickar hjärtat till deras nära och kära och fler än var tredje dansk skickar det till en flirt. 2 procent skulle kunna tänka sig att skicka det röda hjärtat till sin chef.

Så vad var mest undersökningens mest förvånande resultat? ”Kvinnor är mycket mer givmilda med de kärleksfulla emojierna men det finns ett område där männen bryter trenden. Det är när det handlar om flirtande på arbetet. Här är männen betydligt mer benägna att skicka både puss smileys och hjärtan till sina kollegor av motsatt kön”, säger Mette Honoré, kommunikationsdirektör på Telia i Danmark.