Gigantiskt datacenter ska värma Esbo

Förnybar spillvärme från Soneras datacenter i Helsingfors kommer att återvinnas och användas för att värma upp cirka 20 000 finländska hushåll.

Datacentret i Pitäjänmäki i Helsingfors kommer att bli det största i landet när det tas i drift i slutet av 2017.

Den 30 000 kvadratmeter stora anläggningen kommer att rymma upp till 200 000 servrar.

Återvunnen värme
Sonera har nu tecknat en avsiktsförklaring med det finska energibolaget Fortum för återvinning av spillvärme från anläggningen och distribution av den som fjärrvärme för hushåll i Finlands näst största stad Esbo.

– Datacentret kommer att generera upp till 200GWh värme per år. Vårt mål är att återvinna minst 80 procent av den värme som alstras, och avsiktsförklaringen med Fortum kommer att hjälpa oss att nå det målet, säger Pasi Miettinen, chef för Sonera Real Estate.

Förnybar värme
Den förnybara värme som kommer att återvinnas, kommer att förse 10 000-20 000 hushåll i Esbo med fjärrvärme.
– Anläggningen kommer att vara den mest moderna och energieffektiva datacentret i Finland och drivas helt med förnybar el, säger Pasi Miettinen.

Möjliggöra digitalisering
Datacentret kommer att stödja Soneras kunder i digitaliseringprocesser genom att tillhandahålla pålitliga molntjänster och IoT-kapacitet. Anläggningen kommer att vara direkt kopplad till stora globala molntjänster.