Supertrender att hålla koll på

Teknikföretag som vill lyckas på den digitala omställningsresan måste satsa på bland annat förstärkta mänskliga förmågor, självkörande fordon och nya plattformar enligt en nyligen publicerad rapport.

Analysföretaget Gartner har pekat ut tre nyckeltrender som på en övergripande nivå verkar mellan människa, teknologi och verklighet, där gränserna suddas ut allt mer.

Enligt rapporten, bör tekniktunga företag prioritera ”öppet uppslukande upplevelser” (transparently immersive experiences), ”de perceptuella, smarta maskinernas tidsålder” (the perceptual smart machine age) och ”plattformarnas revolution” (the platform revolution).

4D-utskrifter
Exempel bland ”öppet uppslukande upplevelser” är förstärkta mänskliga förmågor, 4D-utskrifteroch uppkopplade hem.

Självkörande fordon, virtuella personliga assistenter och personliga analyser är några exempel på tekniker under samlingsnamnet ”de perceptuella, smarta maskinernas tidsålder”.

Plattformsrevolution
Blockkedjan är det tydligaste exemplet på den trend, som kan sägas handla om hur ny teknik revolutionerar synen på plattformar och hur de används.

Blockkedjan är exempelvis den teknik som håller koll på alla bitcointransaktioner Eftersom det går att spåra varje bitcoins resa behövs inte heller en tredje part som verifierar transaktionen, istället används plattformar med egna ekosystem.

Gartners pressmeddelande (på engelska)