Hastighetsrekord i Omnitels mobila nät – först I Baltikum med LTE Advance Pro

Teo och Omnitel, TeliaSoneras bolag i Litauen, är först i de Baltiska länderna och en av de första i världen med att implementera den senaste mobila teknologin 4.5G/LTE Advanced Pro. Nyligen demonstrerade Omnitel hastigheter på nästan 700 Mbps i sitt mobila nät.

”Implementeringen av 4.5 G teknologi i Omnitels mobilnät är ett stort steg mot 5G. Genom att utveckla den nya generations telekommunikationsteknologin  har vi för första gången uppnått samma hastighet med mobil som fiberoptisk kommunikation  i ett verkligt nät och vi har visat att vi i en nära framtid inte längre behöver känna någon större skillnad mellan dessa båda teknologiers hastigheter”, säger Andrius Šemeškevičius, Chief Technology Officer, Teo och Omnitel.

Uppkoppling med 4.5G fungerar i enlighet med den senaste mobila teknikstandarden. Data överförs genom 4 olika frekvensband, den senaste tekniken för signalkodning och 4-kanals transmissions teknologi. Det ger upp till 3 gånger snabbare mobil dataöverföring än med nuvarande teknologi.

”4.5G blir tillgängligt för  våra kunder så fort det finns mobila enheter som stödjer teknologin. I dagsläget är den nuvarande mobiltekniken  fullt tillräckligt  för de tjänster som kräver högre hastigheter, men vi tänker på framtiden när Internet inte bara kopplar ihop människor och bilar utan också sakernas internet (Internet of Things) i stort. Alla Omnitels 4G användare kommer redan nu att uppleva nyttan med 4.5 G eftersom det ökar kapaciteten i det nuvarande 4G nätet”,  säger Andrius Šemeškevičius, Han förtydligar också att inom bara ett år räknar han med att Omnitels kundbas i 4G nätet har trefaldigats och mängden data tvådubblats.

Utifrån den senaste informationen från Communications Regulatory Authority i Litauen, erbjuder Omnitel det geografisk mest spridda och snabbaste 4G nätet i Litauen,  täcker 85 procent av landet och är tillgängligt för mer än 96 procent av invånarna. Sedan förra året kan Omnitels kunder också använda snabbare 4G med hastigheter upp till 300 Mbps i större städer. LTE Advance Pro kommer att innebära hastigheter upp till 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) som innebär att du kan ladda ner en 1 GB film på bara några sekunder.

I december 2015 satte TeliaSonera i Norge ett världsrekord I hastighet genom att använda LTE Advanced Pro i Norge.