Inget beslut om utdelning på Turkcells bolagsstämma

Vid Turkcells bolagsstämma idag fattades inget beslut om utdelning. TeliaSonera stöder att Turkcell skall betala utdelning till sina aktieägare och röstade för styrelsens förslag via sin direktägda andel (14 procent). TeliaSonera äger totalt direkt och indirekt 38 procent i Turkcell.

Vid Turkcells bolagsstämma idag fattades inget beslut om utdelning. TeliaSonera stöder att Turkcell skall betala utdelning till sina aktieägare och röstade för styrelsens förslag via sin direktägda andel (14 procent). TeliaSonera äger totalt direkt och indirekt 38 procent i Turkcell.