Marie Ehrling finalist till priset Hållbart Ledarskap

Telia Companys ordförande är nominerad till det årliga hållbarhetspriset som delas ut av Nätverket för Hållbart Näringsliv. Förutom Marie Ehrling är även Hans Vestberg, VD, Ericsson; Richard Bergfors, VD, Max Hamburgare and Karl-Johan Persson, VD, H&M möjliga vinnare.

Priset Hållbart Ledarskap är avsett för personer, främst inom svenskt näringsliv, som inte har hållbarhetsfrågor som huvudsaklig sysselsättning, men som genom ett föredömligt ledarskap har bidragit till att betydande steg tagits mot social, ekonomisk och/eller ekologisk hållbarhet i sina organisationer eller i samhället. Priset delas ut årligen och delades för första gången ut 1999. Den 13 oktober offentliggörs vinnaren i Stockholm.

Marie Ehrling är nominerad för hennes systematiska arbete, uthållighet och nytänkande som förändrat en stor organisation som verkar på några av världens mer problematiska marknader. I nomineringstexten beskrivs Marie Ehrlings arbete för bättre kontroll och en ny mer värderingsstyrd kultur. Kulturförändringen har genomförts genom ett tydligt ledarskap i toppen och förnyelse bland ledarna, allt för att säkerställa ett etiskt förhållningssätt genom hela organisationen.

Om NMC

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är en ideell förening för företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling. Föreningen har ca 260 medlemmar i företag från en rad olika branscher inom det privata näringslivet, men även andra typer av organisationer som t ex kommuner och landsting.