Nepal: Kommentar med anledning av medieuppgifter om att Nepal kräver Telia på miljarder

Uppgifterna i Svenska Dagbladet den 21 april är ej korrekta, det handlar inte om ett krav. Telia Company har fått ett brev från skattemyndigheten i Nepal med en begäran om att lämna in en skattedeklaration avseende försäljningen av aktierna i Ncell. Vårt norska bolag, som är samägt med Visor, har i egenskap av säljare svarat på brevet och angivit att en deklaration inte behöver upprättas eftersom transaktionen inte är beskattningsbar i Nepal.

För Telia Company är det viktigt att göra affärer på ett korrekt och ansvarsfullt sätt och att betala rätt skatt enligt gällande lagstiftning i de länder vi verkar. Det här synsättet har också präglat genomförandet av försäljningen av vårt ägande i Nepal. När TeliaSonera etablerade sig i Nepal 2008 var det Ncells moderbolag Reynolds Holdings Limited som var till salu, och när vi nu har lämnat har vi gjort det genom en försäljning av vårt innehav i samma bolag till Axiata.
 
Skulle det trots detta uppstå ett skattekrav i Nepal så är den risken, liksom andra viktiga kommersiella frågor och risker, reglerade i avtal mellan oss och Axiata. I det här fallet innebär det att Telia Companys exponering för skattekrav är begränsad. Tilläggas kan att sedan transaktionen med Axiata slutfördes den 11 april har Telia Company inga tillgångar kvar i Nepal.
 
På Telia Company är vi stolta över att ha byggt upp Ncell till ett framgångsrikt företag med över 12 miljoner kunder och som idag är landets största skattebetalare. Vi är trygga med att vi har gjort en korrekt bedömning helt i enlighet med skattelagstiftningen i Nepal. Den bygger på en gedigen analys där vi tagit hjälp av rådgivare såväl lokalt i Nepal som i andra länder. I vår årsredovisning är vi transparenta med hur mycket bolagsskatt vi betalar per land och Nepal är ett av de länder där vi har betalat absolut mest.