Nepal: Uppdatering om skatteärende

Den 26 april mottog Telia Company ännu ett brev från skattemyndigheten i Nepal med en förnyad uppmaning att förbereda en skattedeklaration samt ett krav att betala skatt för transaktionen då aktierna i Ncell såldes.

Telia Companys syn på detta har inte ändrats (se artikel från den 21 april) och vi har för avsikt att uppmana vårt norska dotterbolag, som ägs tillsammans med Visor, att besvara brevet.