Ändringar i Telia Companys koncernledning

Den 1 januari 2017 förändras Telia Companys organisationsstruktur. Den största förändringen är att Telia Norge och Sonera i Finland kommer att representeras i koncernledningen. ”Den nya strukturen kommer ytterligare att stärka affärsfokus och möjliggöra ett snabbare beslutsfattande samtidigt som den ökar effektiviteten på våra marknader i Norden och Baltikum. På samma gång behåller vi fokus på ansvarsfullt företagande,” säger Johan Dennelind, vd för Telia Company.

Telia Norge och Sonera i Finland blir separata enheter den 1 januari 2017 och kommer att representeras i koncernledningen (Group Executive Management, GEM). Abraham Foss som leder Telia Companys norska verksamhet kommer att ta plats i GEM.

Stein-Erik Vellan ersätter Valdur Laid som vd för Sonera, Telia Companys finska verksamhet, och kommer även att ta plats i koncernledningen.

Telia Companys verksamheter i Litauen, Estland och Danmark kommer att utgöra ett kluster under ledning av Henriette Wendt som för närvarande är chef för Group Corporate Development.

Corporate Holdings
Telia Companys innehav i Megafon och Turkcell kommer att bli del av en ny enhet, Corporate Holdings, under ledning av Robert Andersson som för närvarande är chef för region Europa. Han kommer i sin nya funktion fortsatt vara en del av koncernledningen.

Telia Companys verksamhet i Lettland - LMT och Lattelkom - kommer också att bli del av den nya enheten eftersom de endast är delvis konsoliderade och Telia Company inte har operationell kontroll.

Telia Carrier som har ett världsomspännande fibernät och är en viktig del av Telia Company, kommer även att ingå i Corporate Holdings.

“Ökad transparens
– Då vi fortsätter lägga ökat fokus på våra verksamheter i Norden och Baltikum kommer den nya strukturen att höja graden av transparens samtidigt som den ökar effektiviteten på alla våra marknader. Den nya strukturen kommer även att säkerställa ett fortsatt fokus på och prioritering av hållbarhet för Telia Company. Jag vill ta tillfället i akt att tacka Valdur Laid för det transformationsarbete som han har genomfört. Han har samtidigt lagt grunden för en spännande nästa fas för vår finska verksamhet, säger Johan Dennelind, vd för Telia Company, och fortsätter:

– Jag välkomnar Stein-Erik Vellan till Telia Company, en uppskattad och stark ledare. Jag ser även fram emot att arbeta ännu närmare vår norska vd Abraham Foss.

Corporate Development delas upp
Corporate Development kommer i den nya organisationen att delas upp. Corporate Affairs (tidigare Legal Affairs) kommer att ta över ansvaret för Mergers and Acquisitions (M&A); People and Engagement kommer att ta över ansvaret för Sustainability och CEO Office kommer att ta över ansvaret för Group Strategy, Risk Management och Internal Audit (som rapporterar till Audit Committee).

Ingrid Stenmark, Head of CEO Office, blir ny medlem av koncernledningen.
Ethics & Compliance fortsätter att direktrapportera till bolagets vd.

Emil Nilsson fortsätter som chef för Region Eurasien. Han rapporterar till Johan Dennelind som är ordförande för regionens styrgrupp.
Enhetens tydliga mandat är att leverera i enlighet med uppsatta prioriteringar och att säkra att Telia Company över tid lämnar regionen på ett ansvarsfullt sätt.

Koncernledningen (Group Executive Management) från och med den 1 januari 2017
• President & Chief Executive Officer – Johan Dennelind
• CEO Office / Strategy & Responsible Business – Ingrid Stenmark, SVP
• Finance / Finance & Procurement – Christian Luiga, Chief Financial Officer, EVP
• Communications and Division X – Peter Borsos, SVP
• People and Engagement / Human Resources & Sustainability – Cecilia Lundin, SVP
• Corporate Affairs / Legal, M&A and Regulatory – Jonas Bengtsson, General Counsel, SVP
• Corporate Holdings – Robert Andersson, SVP (för närvarande Head of Region Europe)
• Global Services & Operations – Anders Olsson, Chief Operating Officer, SVP
• Sweden / Telia Sweden and Skanova – Hélène Barnekow, CEO Sweden, EVP
• Denmark and Lithuania and Estonia – Henriette Wendt, Head of Cluster, SVP (för närvarande Head of Corporate Development)
• Norway – Abraham Foss, CEO Norway, SVP
• Finland – Stein Erik Vellan, CEO Finland, SVP