Norska städer blir smartare tack vare Telia i Norge

Telia i Norge har lanserat den första i en serie av piloter för att göra Oslo till en smartare stad. Telia och Oslo City Bikes har ingått ett samarbete för att arbeta för en mer miljövänlig och hållbar stadsutveckling. Det första steget är att ge invånarna i Oslo tillgång till information om huvudstadens luftkvalitet via sensorer monterade på cykelställ.

Telia i Norge har lanserat den första i en serie av piloter för att göra Oslo till en smartare stad. Telia och Oslo City Bikes har ingått ett samarbete för att arbeta för en mer miljövänlig och hållbar stadsutveckling. Det första steget är att ge invånarna i Oslo tillgång till information om huvudstadens luftkvalitet via sensorer monterade på cykelställ.

Som en del av samarbetet ger Telia Oslos invånare möjligheten att gå in på en webbplats eller app och se vad luftförhållandena är på den plats de befinner sig eller längs den väg de planerar att ta. Informationen kommer att vara särskilt värdefull för utsatta grupper såsom astmatiker och personer med hjärt- och kärlsjukdomar eller lungsjukdomar som kommer att kunna undvika områden med dålig luft. Oslo kommun kommer också att kunna använda informationen i sina åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser fram till 2020.

– Telia ska vara en digital facilitator i samhället, och vi bör sträva efter att tillämpa vår tekniska kompetens på nya sätt. Vårt mobilnät och den data som vi kan få via 4G-nätet kan användas för att skapa värde och lösa samhällsproblem. Vi vill göra detta i samarbete med andra stora företag och verksamheter, säger Abraham Foss, vd för Telia i Norge.

Samarbetet med Urban Infrastructure Partner (UIP), som driver Oslo City Bikes, är ett exempel på vad Telia i Norge kallar IoT Powered by Telia, som är en del av det nya initiativet Telia Next, en innovationshub för nya affärer.

– Vårt samhälle blir alltmer digitaliserat och uppkopplat och därför kommer smarta städer och IoT att ha allt större betydelse för framtiden. Vår ambition är att bli den mest attraktiva partnern för företag och verksamheter som vill bidra till att skapa värde med IoT, och vi är mycket imponerade av UIPs kompetens och ambitioner. Telia har en hel del att lära av andra, och vi är övertygade om att när människor från olika discipliner, sektorer och branscher träffas och arbeta tillsammans kan vi utveckla framtidens lösningar, säger Foss.

Genom IoT Powered by Telia har en plattform byggs upp som erbjuder verktyg, infrastruktur och stora mängder data. Plattformen gör det lättare för företag att lösa IoT behov, och Telia söker aktivt samarbetspartners från olika branscher och sektorer för att utöka sitt nätverk.