Telia Company lanserar unik IoT-tjänst för smarta bönder i Norge

Telia Norge lanserar nu den första tjänsten baserad på den nya tekniken narrowband IoT. Den smarta tjänsten erbjuder lantbrukare ett system för övervakning av bevattningssystem.

Narrowband IoT (NB-IoT) är en ny kommunikationsteknik som möjliggör utmärkt täckning inomhus, utomhus och i marken. Den är idealisk för saker som går på batteri eller bara sänder data oregelbundet.

NB-IoT är ett kostnadseffektivt sätt att ansluta enheter till befintliga mobilnät.

Smart Lantbruk
Telia Company lanserar nu i Norge en banbrytande tjänst baserad på NB-IoT. Den smarta tjänsten erbjuder lantbrukare ett smart system för övervakning av bevattningssystem.

Tjänsten har utvecklats i samarbete med det norska företaget 7Sense. En sensor installeras på sprinklers som registrerar position med hjälp av GPS, varningar i händelse av fallande tryck och ger driftstatus. Sensorenheten är kopplad till det mobila nätet med en NB-IoT-modul och skickar data med jämna mellanrum till en mobilapplikation där lantbrukaren kan övervaka systemet.

- Detta markerar starten på utbyggnaden av en teknik som representerar en ny industriell revolution. Det markerar också en milstolpe på en resa där Telia Company går från att vara en ren mobiloperatör till att bli ett modernt högteknologiskt företag med syfte att digitalisera samhället., säger Abraham Foss, vd för Telia Norge.Smart parkering
Telia har också utvecklat en pilottjänst för smart parkering i Norge baserad på NB-IoT, tillsammans med APX Systems.
Tjänsten gör det lättare att en hitta en ledig parkeringsplats via en mobil applikation. Telia har placerat sensorer i marken under parkeringsplatser vid Storo Storsenter köpcentrum i Oslo.

Tjänsten är för närvarande bara i bruk för reserverade platser för funktionshindrade, i samarbete med den Norska föreningen för funktionshindrade (NAD).