Sergel säljs till Marginalen

Idag, den 21 juni, meddelade Telia Company att kredithanterings- och fordringsköpsverksamheten Sergel säljs till Marginalen. Affären undertecknades i går och är villkorad med godkännande av Finansinspektionen och de berörda konkurrensmyndigheterna. Affärens beräknas vara slutförd under det tredje kvartalet 2016.

Telia Company har beslutat att sälja Sergel efter att ha gjort en grundlig analys där slutsatsen är att Sergel inte är en del av företagets kärnverksamhet. Under de senaste åren har Sergel utvecklats och är ett starkt, kompetent och välskött företag men Telia Company har dragit slutsatsen att företagets tillväxtpotential kommer att tas tillvara bättre med en ny ägare.

- Telia Company genomgår nu en omfattande förändring där vi fokuserar på vår kärnverksamhet och söker efter nya affärsmöjligheter i anslutning till denna. Försäljningen kommer att ge Sergel en större möjlighet att tillvarata nya affärsmöjligheter. Jag är nöjd med att vi fått till stånd ett partnerskapsavtal som säkerställer ett fortsatt nära samarbete mellan Sergel och Telia Company. Jag är övertygad om att Marginalen kommer att vara en hängiven ägare som kan ge Sergel och dess medarbetare goda förutsättningar för en framtida tillväxt på ett ansvarsfullt sätt, säger Christian Luiga, CFO för Telia Company.

Sergel kommer att kunna fortsätta leverera samma höga kvalitet och ha ett fortsatt nära samarbete med Telia Company även Marginalen som ägare. Den långvariga relationen mellan Sergel och Telia Company kommer bestå och Sergels tjänster kommer att fortsätta att vara viktiga för Telia Companys även i framtiden.

Marginalen

Marginalen är ett privatägt bank- och finansföretag med ungefär 700 anställda. Marginalen Bank, ett dotterbolag till Marginalen AB, erbjuder lån- spar-och försäkringstjänster till privatkunder i Sverige, Lettland och Litauen. Marginalen Bank är licensierad och står under Finansinspektionens tillsyn