Sonera första finska telco att certifiera sitt ansvar för miljö och människor

Soneras integrerade ledningssystem, som mäter företagets påverkan på arbetsmiljö, hälsa och säkerhet samt miljö har certifierats med ISO 14001 och OHSAS 18001. Växande affärsmöjligheter är en av många fördelar, eftersom hållbarhet blir allt viktigare för kunder.

Ledningssystemet bidrar bland annat till att öka energieffektivitet, avfallshantering och att öka medarbetarnas välmående, särskilt när det gäller förvaltning och konstruktion av nätverk.

“Jag är stolt över medarbetarnas engagemang. Att satsa på att få certifieringar är rätt för affären på så många sätt. Dels kan vi möta juridiska krav på ett bättre sätt. Dessutom ökar affärsmöjligheterna, eftersom kundernas krav på hållbarhet ökar. Det hjälper oss också att öka energieffektiviteten och avfallshantering, vilket minskar miljöpåverkan och sänker kostnader,” säger Valdur Laid, CEO Sonera.