Strategisk översyn av Sergel

TeliaSonera har inlett en strategisk översyn av sin nordiska och baltiska kredithanterings- och fordringsköpsverksamhet, Sergel.

Sergel har historiskt varit TeliaSoneras interna inkassoenhet, men har successivt vidgat sitt strategiska fokus till att också erbjuda kredithanterings- och skuldköpstjänster till externa kunder. I dagsläget har inget beslut fattats avseende en strukturell lösning. 2015 uppgick nettoomsättningen för Sergel till omkring SEK 0,8 miljarder och rapporterades inom TeliaSonera ”Övrig verksamhet”.