Telia Company i Nepal – åtta år av tillväxt

Den 11 april sålde Telia Company Ncell: Bolaget var då marknadsledande och hade ökat antalet abonnemang till över 13 miljoner från 1,5 miljoner 2008. Under Telia Companys ägarskap expanderade Ncell sina 2G tjänster till Nepals samtliga 75 distrikt och genomförde samtidigt en massiv expansion av 3G-nätet. Ncell introducerade prisvärda datapaketeringar och gjorde data till en viktig del av den nepalesiska landsbygden och inte bara något som finns i städer. Telia Companys investeringar i Nepal, vilka uppgår till mer än 700 miljoner dollar sedan etableringen, har bidragit till att förändra samhället – och den positiva förändringen har vi inte sett slutet på.

Under åren med Telia Company som ägare har Ncell betalat mer än 1,1 miljarder dollar till regeringen i avgifter, skatter med mera. Bara under de tre senaste åren har Ncell betalat 1,5 miljarder kronor i bolagsskatt. Ncell var den största skattebetalaren i Nepal två år i rad. Ncells bidrag till Nepals ekonomi som helhet motsvarar nästan 2 procent av BNP.