Telia Company publicerar Sustainability Update 2016

Idag publicerar Telia Company sin andra Sustainability Update-rapport, som beskriver hållbarhetsarbetet under januari-juni. Rapporten täcker våra fokusområden inom hållbarhet samt andra händelser, som lanseringen av vår nya Uppförandekod (Code of Responsible Business Conduct) och konsekvensbedömningarna av mänskliga rättigheter (Human Rights Impact Assessments) i region Eurasien.

”Under perioden fortsatte vi att stärka den affärsetiska kulturen, säkerställa ett ansvarsfullt utträde ur region Eurasien samt utveckla vår strategi för delat värdeskapande. Det återstår fortfarande mycket arbete med att säkerställa att våra intressenter förstår hur vi levererar på dessa områden, och hur vår kärnverksamhet bidrar till samhällsutveckling, hållbar tillväxt och positiv utveckling av FN:s hållbarhetsmål,” säger Johan Dennelind, Telia Companys VD.

Idag publiceras även två andra rapporter. Den senaste Law Enforcement Disclosure Report som täcker perioden januari-juni, presenterar statistik och information om myndighetsförfrågningar rörande övervakning, icke-konventionella förfrågningar (”major events”) med påverkan på yttrandefrihet samt nationella lagar som ger myndigheter direkt tillgång till information om våra kunder och deras kommunikation. Rapporten rörande konvekvensbedömning av mänskliga rättigheter presenterar resultat och rekommendationer för konsekvensbedömningarna som genomfördes av våra dotterbolag i region Eurasien. Konsekvensbedömningarna genomfördes, på uppdrag och faciliterat av Telia Company, av oberoende människorättsexperterna BSR under året.

Läs Sustainability Update-rapporten