Telia Company säljer sitt innehav i Spanska Yoigo till Masmovil

Som ett steg inom ramen att öka fokus på verksamheter i Norden och Baltikum har Telia Company kommit överens om att sälja sitt innehav om 76,6 procent i den spanska operatören Yoigo till Masmovil, en spansk telekomoperatör och ett av landets ledande operatörer inom mobiltelefoni.

Köpeskillingen baseras på ett skuldfritt värde på Yoigo om 625 MEUR varav Telia Companys andel om 76,6 procent motsvarar 479 MEUR. Det avtalade priset motsvarar en EV/EBITDA-multipel på cirka 8,1x baserat på Yoigos resultat 2015. Avyttringen beräknas ge en kapitalvinst till Telia Company på mer än 4 GSEK. Till följd av skuldjusteringar förväntas transaktionen minska nettoskulden för Telia Company med cirka 6 GSEK. Storlek på kapitalvinst och påverkan på nettoskuld beror på när transaktionen slutförs samt valutakursförändringar.

“Avyttringen av Yoigo är ett viktigt steg inom ramen för vår strategi att öka fokus på våra verksamheter i Norden och Baltikum. Vi är glada att vi slutit ett avtal med MÁSMÓVIL, som kommer att kunna utveckla ett bra och snabbfotat team i en gemensam verksamhet och skapa en ännu starkare utmanare på den spanska marknaden”, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef i Telia Company.

Yoigo har cirka 3,3 miljoner abonnemang och en marknadsandel på 7 procent i Spanien. Försäljningen 2015 uppgick till cirka 8 GSEK. Som en del i transaktionen kommer minoritetsägarna ACS (17,0%), FCC (3,4%) och Abengoa (3,0%) att ha intressen i den nya kombinerade enheten. Telia Company och minoritetsägarna är berättigade till en ersättning om 30 MEUR om transaktionen inte slutförs.

Masmovil, som är börsnoterat i Spanien sedan mars 2012, är en integrerad telekomoperatör som erbjuder telekommunikationstjänster till flera olika marknadssegment. Masmovil har idag närmare 1 miljon privatkunder, 26 000 företagskunder och samarbetar med fler än 150 operatörer globalt.

Transaktionen förutsätter godkännande av den spanska konkurrensmyndigheten och förväntas slutföras under tredje kvartalet 2016.