Telia Companys Litauiska dotterbolag levererar banbrytande ”Internet of Things” projekt

Omnitel och Teo, Telia Companys dotterbolag i Litauen, förser elektricitetsdistributören Energijos Skirstymo Operatorius (ESO) företagskunder med smart elmätarkapacitet och underhållsservice.

Smarta elmätare är nästa generations elmätare som har kapacitet att automatiskt och trådlöst skicka detaljerad data om elkonsumtion till kundens elbolag.  På så sätt undviks uppskattade elräkningar som inte alltid stämmer.  Kunderna behöver heller inte själva manuellt avläsa sina elmätare.

Enligt kontraktet kommer Omnitel och Teo att under de närmsta sju åren överföra upp till 80,000 IoT anpassade simkort till ESO och stå för förvaltning och underhåll av deras dataplattform. Till skillnad från de simkort som tidigare använts av ESO erbjuder de nya simkorten möjligheten att övervaka datakvalitén för att snabbt och effektivt kunna identifiera fel. ESO kommer potentiellt att spara upp till EUR 26,500 om året tack vare projektet.

"Att kunna lansera den här lösningen till landets energimarknad är ett stort steg i utvecklingen av Litauens IoT ekosystem. Vi är hoppfulla att kunskapen vi tar med oss från det här projektet kommer att göra det möjligt för oss att ta ytterligare steg i utvecklingen av smarta hem och tjänster”, säger Kęstutis Šliužas, CEO på Teo and Omnitel.

12,000 av ESOs företagskunder använder idag smarta elmätare och just nu testar man ny teknologi som kan möjliggöra utrullning till privatkunder inom en snar framtid.