Telias problemlösare gör personliga besök

Teknik är fantastisk, när den fungerar. Gör den inte det kan problemen ta mycket tid och ansträngning i anspråk. Daniel Swenson är en av Telias 20 tekniker som kan lösa små och medelstora företags teknikproblem på plats.

Åtta av tio småföretagare hanterar sin egen IT i Sverige och behöver lägga tid på teknisk problemlösning i stället för att ägna sig åt sin kärnverksamhet. Samtidigt kan det vara svårt för många mindre verksamheter att hantera snabbt växande IT-miljöer med teknisk utrustning, system och lösningar.

Personlig rådgivare
Telia lanserade under 2015 den Personliga Rådgivaren, med uppgiften att guida mindre verksamheter genom teknikdjungeln och hjälpa företagen att hitta rätt kommunikations- och IT-lösningar.

”Felsök och lös”
Nu tar Telia nästa steg och lanserar personliga tekniker. En av dem är Daniel Swenson från Malmö. – Jag kommer att åka ut till företag, även sådana som inte är Telia-kunder i dag, och felsöka och lösa deras IT-problem. Det kan till exempel handla om ett icke fungerande trådlöst nätverk, eller hjälpa till med att installera mjukvara. Jag ska kunna hjälpa till med allt som har med IT att göra.

20 Tekniker På Plats
Daniel Swenson kommer att hjälpa kunder i sydvästra Skåne. Övriga delar av landet kommer hans 19 kollegor att hantera.

Personlig tekniker