TeliaSonera föreslår namnbyte till Telia Company

På årsstämman den 12 april kommer det att beslutas om TeliaSonera ska byta namn och bli Telia Company. Bakgrunden till förslaget är att det nya namnet ska uttrycka och visualisera företagets nya strategi och resan mot att bli ett nya generationens telekomföretag.

För två och ett halvt år sedan började TeliaSonera sin resa mot att bli ett nya generationens telekomföretag. Sedan dess har en ny strategi, en ny organisation och verksamhetsmodell kommit på plats. TeliaSonera och också förvärvat och avyttrat företag liksom tagit sig in på nya områden. För att visualisera den här förändringen förslår nu styrelsen till årsstämman att byta namn till Telia Company,

–  Vi vill bygga nya digitala samhället och göra det möjligt för människor, företag och samhällen att vara uppkopplade med allt som är viktigt för dem. Nu ska vi ta nästa steg. Det nya namnet Telia Company är en viktig bevispunkt på vår resa där vi skapar den nya generationens telecomföretag – företaget som ska förändra branschen, säger Johan Dennelind, CEO TeliaSonera.

I september 2015 gick TeliaSonera  ut med den nya strategiska inriktningen att minska närvaron i Eurasia och fokusera på marknaderna i Norden och Baltikum. Nyligen tog verksamheterna i Estland och Norge namnet Telia och därmed bär fyra av sju marknader varumärket Telia.


–  Ordet "company" betyder en samling individer som delar ett gemensamt syfte. Vi lever vårt syfte om att "föra världen närmre - på kundens villkor" varje dag
och vi vill visa att vi är ett nytt företag med en positiv syn på den framtid som vi kan skapa för våra kunder. Det nya förslaget på namn, Telia Company,
uttrycker och visualiserar detta genom våra lokala varumärken som redan har börjat få en uppfräschning, avslutar Johan Dennelind.