TeliaSonera kommenterar dom på Brittiska Jungfruöarna

Domstolen på Brittiska Jungfruöarna har meddelat en dom som bifaller TeliaSoneras ansökan om tvångsförsäljning av aktier i ett holdingbolag i Cukurova Group, som indirekt äger aktier i Turkcell. Domen är meddelad i en process rörande verkställighet av en skiljedom till förmån för TeliaSonera från den Internationella Handelskammaren ICC i september 2011 på 932 miljoner dollar i skadestånd plus ränta och kostnader.

Domen på Brittiska Jungfruöarna är ett steg av många i en lång rad av tvister kring ägandet i Turkcell. Den kommer att följas av ett slutligt försäljningsbeslut från domstolen, vilket kan bli föremål för en överklagan från Cukurova. Domen löser inte de pågående och komplexa låsningarna mellan aktieägarna i Turkcell.

I det fall försäljningen av aktierna sker, har LetterOne (ett investmentbolag, tidigare känt under namnet Alfa/Altimo) under vissa omständigheter rätt till del av det belopp som TeliaSonera erhåller, enligt ett avtal mellan parterna från 2009. TeliaSonera har inte tagit upp någon fordran avseende skadeståndsbeloppet i bolagets räkenskaper.