TeliaSonera slutför försäljning av Ncell

Idag TeliaSonera har slutfört försäljningen av vårt innehav i Ncell, vår verksamhet i Nepal. Köpare är Axiata, en av Asiens största telekomkoncerner.

Förra året meddelade Teliasonera den strategiska inriktningen att minska vår närvaro i Eurasien och därmed fokusera på våra nordiska och baltiska marknader. TeliaSoneras 60,4 procent innehav om i Ncell har nu sålts till Axiata enligt ett avtal som offentliggjordes den 21 december 2015. Affären har godkänts av samtliga berörda myndigheter.

"Jag är mycket glad över att tillkännage slutförandet av vår försäljning av Ncell till Axiata, enligt vårt tillkännagivande i december och i linje med vår ambition att minska vår närvaro i Eurasien över tiden. Axiata är en lämplig ny ägare till Ncell och jag känner mig trygg  med att våra engagerade medarbetare är i goda händer ", säger Johan Dennelind, TeliaSoneras CEO och koncernchef.

Axiata har omkring 275 miljoner kunder och 25 000 anställda i Asien. Ncell kommer att komplettera Axiatas telekomtillgångar i Asien som omfattar verksamheter i Malaysia, Singapore, Indien, Bangladesh, Kambodja, Indonesien, Pakistan, Myanmar och Sri Lanka.

TeliaSonera har mottagit 1 030 MUSD från Axiata för sitt 60,4-procentiga innehav i Reynolds Holding, som äger Ncell. Transaktionen är föremål för sedvanliga justeringar av balansräkningen, baserat på nettoskulden och rörelsekapitalet. TeliaSonera kommer att kompenseras för Ncells kassa i proportion till bolagets ekonomiska intresse om 80,4 procent. Dessutom har TeliaSonera löst upp sitt ekonomiska intresse om 20 procent i det lokala ägandet i Ncell och har i ersättning fått cirka 48 MUSD från Sunivera Capital Ventures, Singapore.