Telia är nu största TV-operatören i Sverige

I Post- och telestyrelsens rapport Svensk Telekommarknad 2015 framgår att Telia nu är störst i Sverige inom kategorin digital-tv.

Rapporten visar att Telia vid årsskiftet 2015/2016 var den största operatören på marknaden för digital-tv med 22,6 procent av landets digital-tv-kunder. 

”Det är fantastiskt att se hur långt vi har kommit sedan vi gav oss in på TV-marknaden för 10 år sedan. Vi jobbar hårt med att utveckla och förbättra vårt TV utbud och PTS rapport är ett bevis på att våra kunder uppskattare det vi gör. Att investera i områden nära vår kärnverksamhet, såsom TV, är ett viktigt steg i vår strategi att bli den nya generationens telekomföretag”, säger Johanna Berlinde, Head of TV & Media på Telia Company. 

Telia har de senaste åren genomfört många viktiga förändringar i arbetet med att utveckla och förbättra digitaltv-tjänsten och just nu erbjuds tv-tjänster till alla Telias kunder i Norden och Baltikum.