Uppdatering av skattediskussion i Nepal

Med anledning av informationen i ett pressmeddelande från skattemyndigheten i Nepal (Large Tax Payers Office, LTPO) om försäljningen av Ncell, vill Telia Company upprepa bolagets syn på saken.

Försäljningen av Ncell av TeliaSonera Norway Nepal (TSNN), ett dotterbolag till Telia Company som ägs tillsammans med Visor, är inte en transaktion som ska beskattas i Nepal. Skattebedömningen är baserad på en grundlig analys som har bekräftats av såväl nepalesisk som norsk skatteexpertis.

Tilläggas kan att Nepal har ingått dubbelbeskattningsavtal med Norge under vilket Norge har rätten att beskatta transaktionen. TSNN kommer, i enlighet med den norska skattelagstiftningen, deklarera transaktionen i Norge.

Vid den händelse det skulle ställas ett formellt nepalesiskt skattekrav, är TSNN övertygat om att bolaget inte har någon exponering när det gäller kapitalvinstskatt i Nepal och att skattefrågan är hanterad på ett bra sätt i de relevanta transaktionsdokumenten.