Välkommen till Telia Company

Vi har förändrat vårt utseende. Vi har bytt namn till Telia Company. Men vi vill egentligen inte vara något annat – vi vill vara något bättre. Vi är nya generationens telekomföretag, här för att digitalisera samhället och föra världen närmre – på kundens villkor.

I år blir vårt företag 163 år. För två och ett halvt år sedan startade vi resan mot att bli ett nya generationens telekomföretag. Sedan dess har vi satt en ny strategi. Nu är vi på ett nytt kapitel.

- Vi skapar nya generationens telekomföretag som lyssnar, samarbetar och blickar utåt. Telekomföretaget som vågar, bryr sig och är passionerade om förändring, med kunden i första rummet. Nu byter vi namn, men det handlar inte om att bli något annat. Det handlar om att bli något mer. Vårt nya namn och nya grafiska profil visualiserar det, säger Johan Dennelind.

Ett mer enat företag under varumärket Telia

Nyligen tog verksamheterna i Estland och Norge namnet Telia, vilket gör att fyra av sju marknader nu bär namnet Telia. Den 12 April godkändes nya namnet Telia Company på årsstämman. Dotterbolagen Telia Sonera International Carrier och TeliaSonera Finance byter namn till Telia Carrier och Telia Finance.