Telia Company lanserar världens första kommersiella mobila 4G access till Carrier Ethernet-tjänster

Med den nya mobila 4G accessen för Carrier Ethernet-tjänster kan företag och offentlig sektor erbjuda digitala tjänster till verksamheter i utmanade miljöer genom att ansluta dessa anläggningar till organisationens datanät via 4G. Den nya tjänsten finns nu tillgänglig i Sverige och Finland.

Samhället digitaliseras nu snabbt. Men den här förändringen kan vara utmanande för stora organisationer med delar av verksamheten i glesbebyggda områden eller med verksamhet temporärt på olika platser. I vissa fall saknas uppkoppling helt eller så får man förlita sig på traditionellt kopparbaserat nät med mer begränsad bandbredd.

Den här typen av utmanande miljöer kan också förekomma i moderna fiberanslutna anläggningar, till exempel stora industrier där möjligheterna att bygga ny telekominfrastruktur är kostsam och komplicerad.

- Vår nya mobila 4G access för Ethernet-tjänster gör det möjligt för organisationer att koppla upp delar av verksamhetens datanät, WAN, via 4G. Det gör att hela organisationen, även den som är verksam i utmanande miljöer, kan ta del av digitala tjänster. Tjänsten kan levereras på en vecka och utan att kunderna behöver bygga ny infrastruktur, säger Thomas Johansson, chef för Multi National Customers, Global Services & Operations på Telia Company.

- De stora investeringar vi gjort i våra nordiska och baltiska 4G-nät de senaste åren har lett till förbättrad täckning, kapacitet och hastighet, något som verkligen krattat manegen för den här lanseringen, sägerThomas Johansson.

Finns i Sverige och Finland
Den nya tjänsten, 4G Mobile Access for L2VPN, riktar sig primärt till större organisationer som till exempel industrin, vårdaktörer, landsting och kommuner. Tjänsten har nu lanserats i Sverige och Finland. I Sverige finns den nya 4G accessen tillgänglig i företagstjänsten Telia WAN och i operatörstjänsterna Ethernet Sweden och Ethernet Nordic.

Certifierad tjänst
- På MEF vill vi rikta ett stort grattis till Telia för bolagets innovativa satsning på mobil 4G access för Ethernet-tjänster. Telia är sedan tidigare ledande på att erbjuda MEF CE 2.0 certifierade tjänster i Norden och Baltikum. Den här lanseringen kommer bidra till att fler kunder kan ta del av Ethernet-tjänster på ännu fler platser, säger Kevin Vachon, Chief Operating Officer, MEF, standardiseringsorganet för Carrier Ethernet-tjänster.

Telia Company blev 2015 den första operatör i Norden att få certifieringen MEF CE 2.0 som möjliggör globalt fungerande datanät för verksamheter genom att säkerställa att Telias lokala och regionala Ethernet-tjänster är kompatibla med motsvarande certifierade tjänster runt om i världen.