Telia Company stöder fortsatt utveckling mot nordiskt-baltiskt 5G-ledarskap

Tillkännagivandet av de nordiska och baltiska regeringarna under Mobile World Congress i Barcelona att de kommer att utveckla en gemensam handlingsplan för 5G är ett bra steg i rätt riktning, enligt Johan Dennelind, vd för Telia Company.

Tillkännagivandet inkluderade delar som bättre spektrumtilldelning, samarbete över offentliga och privata sektorer och stöd för utbyggnad av nät i storstadsområden vilket är positiva signaler för 5G-investerare i regionerna och för de nordiska och baltiska länderna totalt sett.

Gott tecken
Telia Company är en uttalad förespråkare för ett starkare nordiskt-baltiskt samarbete och ser behovet av en gemensam vision och strävan mot ett gigabitsamhälle med terabitområden.
– Det är ett gott tecken för regionen som jag har efterlyst; ett utökat samarbete i de nordiska och baltiska ekosystemen är viktig och jag betonade detta på Mobile World Congress. Möjligheterna för vår region att utgöra vaggan för digitaliseringen är stora, säger Johan Dennelind, vd för Telia Company.
 
Telia Company kommer att fortsätta att stödja sin vision som nu delas av regeringarna i de nordiska och baltiska länderna.