Justerat förlikningsbelopp för Uzbekistanutredningar

Telia Company justerar sin uppskattning av det troligaste utfallet av de pågående utredningarna av företagets intåg på den uzbekiska marknaden, till USD 1 miljard från USD 1,45 miljarder. ”Förlikningen är inte klar och därför går det inte att med säkerhet att säga att det slutliga beloppet inte kommer att avvika från den reservation vi gör,” säger Jonas Bengtsson, chefsjurist på Telia Company.

Amerikanska och nederländska myndigheter föreslog i september 2016 ett förlikningsbelopp om USD 1,45 miljarder för de pågående utredningarna av Telia Companys förehavanden i Uzbekistan 2007.

Chefsjurist Jonas Bengtsson beskriver diskussionerna med myndigheterna om förlikningsbeloppet, som konstruktiva.
– Vi har gjort framsteg och ett resultat av våra diskussioner, sett i ljuset av den senaste tidens utveckling, är att vi har justerat vår uppskattning av det troligaste resultatet. För att spegla den uppskattningen, justerar vi vår reservation. Den nya avsättningen uppgår till USD 1 miljard.

Justeringen innebär enligt Jonas Bengtsson inte att en slutlig förlikning har nåtts.
– Därför går det inte att garantera att den slutliga summan kommer att avvika från reservationen. Diskussionerna pågår fortfarande och därför kan vi inte kommentera saken ytterligare.

Varför måste vi gå ut med en justerad avsättning trots att en slutlig förlikning inte har nåtts?
– Telia Company är börsnoterat och därför måste gå ut med information som kan ha en betydande påverkan på företaget. Vi har även vid upprepade tillfällen sagt att så fort vi har ny information, kommer vi att delge den.