Telia Companys årsstämma 2017 sammanfattad

Bolagets viktigaste händelser under året diskuterades på Telias årsstämma av styrelseordförande Marie Ehrling och vd och koncernchef Johan Dennelind.

- Vi är alla på samma digitaliseringsresa. Med de orden öppnade Marie Ehrling, styrelseordförande i Telia Company, bolagets årsstämma som hölls under onsdagen på Cirkus i Stockholm. Aktieägare, media och andra med intresse i Telia Company fick höra vad som har hänt under förra året. En diskussion mellan Marie Ehrling och vd och koncernchef Johan Dennelind, modererad av journalisten Mia Odabas, belyste framstegen och utmaningarna i några av årets viktigaste milstolpar.

- Det har varit ett mycket intensivt år, sa Marie Ehrling. Vi har sålt våra bolag i Nepal och Spanien, bytt namn på verksamheten i Finland och Litauen till Telia, gjort framsteg i att nå en överenskommelse med de amerikanska och nederländska myndigheterna och för bara några dagar sedan fick vi vårt förvärv av Phonero i Norge godkänt. Internt går bolaget igenom en otrolig förändringsresa där vi anpassar oss till nya sätt att arbeta och att vara. Hon tillade också att Telia har investerat 15 miljarder i bolagets framtid.

Helheten viktig
Marie Ehrling kunde inte kommentera aktiekursen, men betonade att styrelsen och ledningen tycker att det är viktigt att aktieägare förstår att bolaget är på rätt väg. Johan Dennelind: - Det är viktigt att titta på helheten och att förstå var vi har varit och vart vi är på väg. Vi har några problem på vissa marknader, men det går väldigt bra på våra kärnmarknader.

Målet att lämna Eurasien och undersökningen av myndigheter i USA och Nederländerna
Att avyttringen i Eurasien har gjort vissa framsteg men dröjer förklarar Johan Dennelind med att processen inte kan stressas fram eftersom företaget vill göra en ansvarsfull exit som måste ta hänsyn till många olika faktorer. - Du måste göra rätt från början och så var inte fallet när Telia gick in i Eurasien,därför är det enda rätta för oss att lämna regionen, sa Marie Ehrling. Marie Ehrling och Johan Dennelind kunde inte gå in i några detaljer i den pågående undersökningen av de amerikanska och nederländska myndigheterna. - Så fort vi har nått en uppgörelse vi kommer att kunna diskutera detta närmare, sa Johan Dennelind.

Tillväxt i kärnmarknader
När diskussionen kom in på tillväxtmöjligheter i Telias kärnmarknader sa Johan Dennelind att bolaget kommer att fortsätta titta på förvärvsmöjligheter liknande de två framgångsrika affärerna i Norge, Tele2 och Phonero. Värdeskapande affärer och affärer exempelvis inom IoT kommer att prioriteras.

- Vi vill inte vara något annat, vi vill vara något mer. Vi måste vara modiga och se framåt samtidigt som vi fokuserar på vår kärnverksamhet. Vi kan inte bara stå bredvid och titta på, vi måste ta risker, investera och ingå partnerskap, sa Johan Dennelind, med hänvisning till lanseringen av Telia Zone, Telia Sense, samt förvärvet av Fältcom.

YOUNITE
Johan Dennelind och Marie Ehrling blev utfrågade om hållbarhet och hur Telia Company bidrar till förverkligandet av FN:s Sustainable Development Goals, SDG. Johan Dennelind tog upp strategin All-In och hur hållbarhetssmålen är centrala för allt som Telia gör. YOUNITE-initiativet som nyligen lanserades internt lyftes fram som ytterligare ett sätt att integrera SDG i vardagen för bolagets medarbetare. - Så vad kan vi förvänta oss att vi pratar om när vi träffas igen nästa år, undrade Mia Odabas. Vi kommer inte att prata om Eurasien, eftersom verksamheten i regionen kommer att avyttras, vi kommer att kunna diskutera undersökningen av de amerikanska och nederländska myndigheterna eftersom en uppgörelse kommer att ha nåtts, men vad mer kommer vi att prata om?

- Nästa gång vi träffas vill vi visa upp en stark värdeökning, det är vårt viktigaste mål. Att alla våra ansträngningar på alla områden har lönat sig, sa Marie Ehrling.

Johan Dennelind tillade att han hoppas kunna rapportera att alla medarbetare har engagerat sig i YOUNITE-initiativet.