Barns röster om livet online

Barn omfamnar möjligheterna av en online närvaro och verkar mognare och motståndskraftigare än vad vuxna tenderar att tro. Det är en av slutsatserna i rapporten ”Life online through children’s eyes” som sammanställer resultaten från Children’s Advisory Panel (CAP), ett Telia Company initiativ i samarbete med barnrättsorganisationer och skolor i sju länder i Norden och Baltikum.

– I verkligheten finns det en hel del saker som berättar om vem du är: kläder, kroppsspråk, längd, klädstorlek, vikt och sätt att prata på. Men på internet kan man känna sig fri och jämlik. Och anonym - du kan göra vad du vill, det säger en 15-årig pojke som är en av många röster i rapporten ”Life online through children’s eyes”.

Mogna och motståndskraftiga
Rapporten ger en bild av barns närvaro online som full av möjligheter, chanser till lärdomar, glädje och socialt umgänge, ofta dold från vuxna. Barnen som deltog i panelen omfamnar möjligheterna med deras liv online och verkar mognare och mer motståndskraftiga i än vad vuxna tenderar att tro.

Positiva aspekter
– Tack vare ”Children’s Advisory Panel” fick vi en chans att fråga barn direkt om positiva aspekter av att finnas online. Vi ville veta hur unga uppfattar de positiva, glada, engagerande, möjliggörande och deltagande aspekterna av livet på nätet, säger Anniina Lundvall, rådgivare på Rädda Barnen i Finland.

Rädda Barnen i Finland och marknadsundersökningsföretaget Kantar TNS var huvudpartners i utveckllingen av konceptet, workshopmodellen och för analysen av resultaten.

Faktiska erfarenheter
– En stor del av den befintliga forskningen fokuserar på hårda fakta: hur mycket tid som spenderas på nätet, vilka tjänster som används och så vidare. Mindre är känt om barns faktiska erfarenheter på nätet, och det var därför som vi bestämde oss för en kvalitativ undersökning där de unga uppmanades att delta i en öppen dialog, säger Henriette Wendt, Senior Vice President på Telia Company, som tog initiativet tillsammans med Telia Companys hållbarhetsavdelning under 2016.

Kick-off
Henriette Wendt presenterade rapporten torsdagen den 2 mars vid ett möte i Köpenhamn, där den danska ministern för barn och sociala frågor deltog. Mötet var en kick off för det arbete som Telia Company nu inleder, som syftar till bättre förståelse för barns erfarenheter och önskemål, och ökad dialog om ämnet.

- Nu bjuder vi in till en dialog med flera intressenter om resultaten i rapporten. Genom den dialogen hoppas vi på att bättre kunna förstå vår roll med att stödja och respektera barns rättigheter online i framtiden, säger Henriette Wendt.

Children online (på engelska)