Ny digital tjänst underlättar för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom

Telia och Västra Götalandsregionen är först ut i Sverige med att introducera IBD Home, en mobil- och internetbaserad tjänst som ska underlätta vardagen för personer som lever med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Patienter med IBD tar prover och rapporterar direkt in till sjukhuset hemifrån via ett självtest och en app.

Patienter kan utföra både mätning av graden av inflammationsnivå med hjälp av ett speciellt mätkit och ge en bild av sina symtom genom att fylla i ett frågeformulär i appen. Resultatet visas i appen och skickas därefter till ett nationellt kvalitetsregister som vården sedan använder sig av.
IBD Home är en del av Telia HomeCare, en plattform för digitala vårdtjänster i hemmet. IBD Home har utvecklats i samarbete mellan Telia, läkemedelsföretaget AbbVie, svensk hälso- och sjukvård, Mag- och tarmförbundet, det nationella kvalitetsregistret och beslutsstödet SWIBREG samt företaget bakom det hembaserade kalprotektintestet, Bühlmann.

– Det här är en mycket viktig affär för vår satsning på digitala vårdtjänster för hemmet. Västra Götalandsregionen kommer att införa tjänsten för cirka 500 patienter till att börja med. Patienterna får tillgång till ett konto, app och sitt årliga behov av mätkit. Tillsammans med digitala frågeformulär kring allmäntillstånd underlättar och förenklar man de här personernas vardag, reducerar antalet sjukhusbesök och ger en möjlighet för läkare att följa deras allmäntillstånd digitalt, säger Niklas Sundler, på Telia Healthcare.

Mer information
Idag lever ungefär 70 000 personer i Sverige med IBD, en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom där tarmarna blir inflammerade i perioder.
Mer om dm den digitala tjänsten