Skolelever prisar programmeringsdag

Telia Company stöttar FN i arbetet med de globala hållbarhetsmålen och var ett av de första företagen att ansluta sig när målen lanserades för två år sedan. För att fira tvåårsdagen och för att befästa sitt fortsatta engagemang anordnade Telia Companys YOUNITE ett evenemang där skolelever i fem Telia-länder bjöds in till de respektive huvudkontoren för att lära sig om programmering och om trygghet på nätet.

– Det här var så kul. När får vi komma hit igen? Jag vill bli programmerare, sa en av eleverna i Finland till Telias Terhi Ilmakari.

De globala hållbarhetsmålen, som presenterades i september 2015, ska delvis bidra till att bekämpa fattigdom, att möjliggöra och förbättra utbildning och att skapa en mer miljömässigt hållbar värld till år 2030. Telia bistår FN och var ett av de första företagen att ställa sig bakom målen, eftersom Telia anser att telekomtjänster och digitalisering är avgörande för att nå målen.

Samma övertygelse, att digitalisering är avgörande för en hållbar framtid, ligger bakom Telias projekt YOUNITE, som uppmuntrar och möjliggör för Teliaanställda att engagera sig i aktiviteter som förbättrar samhället och som är kopplade till digitalisering. Måndagen den 25 september samlades omkring 20 till 100 skolbarn på Telias kontor i Sverige, Norge, Danmark, Estland och Litauen för att lära sig om programmering. En del dagen ägnades även åt trygghet på nätet.

Eleverna arbetade parvis med att skapa egna datorspel. Under evenemanget var barnen i de olika länderna i kontakt med varandra via Skype.

Telia Norges Christoffer Hovde säger:

– Vi hade 100 barn här, och tio skolklasser finns på en väntelista. Det här har blivit en mycket populär aktivitet och vi kommer definitivt att göra det igen.

Från Danmark rapporteras att alla elever blev väldigt glada när de fick veta att det var en internationell händelse, och att de kunde vinka till barn i andra länder”.

I Litauen och Estland ägnades mycket av tiden åt hur man bör bete sig på nätet. Heddy Ring på Telia i Estland berättar:

–  Vi pratade med barnen om digitalisering och visade dem vår kampanj mot nätmobbning. Vi kan alla vidta åtgärder för att se till att internet handlar om möjligheter, kreativitet, inspiration, mod och stöd, inte om hot och mobbning.”

Hilma Nordquist, som är ansvarig för YOUNITE, förklarar att Telia Company vill betona vikten av utbildning inom teknikområdet och visa olika sätt att säkra hållbar tillväxt, framtida jobb och innovation.

–  Därför arrangerade vi dagens evenemang, säger hon.