Telia Companys dotterbolag Fältcom kopplar upp trafikljus i New York

Telia Companys dotterbolag Fältcom har tecknat ett prestigefyllt avtal med New York City Department of Transportation omfattande en IoT-uppgradering av 475 trafikljus för att skapa ett bättre och säkrare trafikflöde i korsningarna.

Telia Company förvärvade Fältcom, en ledande aktör inom den kraftigt växande marknaden för uppkopplad kollektivtrafik, i februari 2017.

New York City Department of Transportation (DOT) har nu valt Fältcoms IoT-plattform MIIPS för att uppgradera totalt 475 trafikljus i Manhattan, Queens, Brooklyn och Staten Island som en första fas i ett projekt för att förbättra trafikflödet i korsningarna.
Det finns uppskattningsvis över 13 000 trafikljus i New York.

"Bra grund"
– Affären stärker vår position och ambition att bli en ledande global leverantör inom smarta städer och smart kollektivtrafik. Det är också en bra grund för ytterligare expansion inom området för smarta städer och smart transport och logistik, säger Tobias Andersson, global försäljningsdirektör på Fältcom.

Tredje projektet
Detta är Fältcoms tredje projekt tillsammans med NYCDOT som ifjol valde MIIPS-plattformen för att inleda ett program för uppkoppling av bussar och trafikskyltar så att resenärerna kan få reseinformation i realtid (RTPI) vid New Yorks 16 000 busshållplatser och via mobilappar.

– Vi strävar efter att Fältcom ska bli 'preferred platform' för smart kollektivtrafik inom New York City. Projektet öppnar givetvis även upp för affärer med andra trafikmyndigheter i hela Nordamerika, säger Tobias Andersson.

Telia Company förvärvar Fältcom