Konsekvensbedömning av mänskliga rättigheter

BSR, en oberoende icke-vinstdrivande organisation, har på uppdrag av Telia genomfört konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter (’Human Rights Impact Assessments’, HRIA) av Telias verksamheter i region Eurasien, samt av verksamheterna i Litauen och i Sverige.

Detta för att utvärdera den påverkan våra nät och tjänster har på mänskliga rättigheter. BSR har genomfört dessa bedömningar utifrån en metod baserad på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

I syfte att främja transparens och kunskapsöverföring har Telia Company tidigare publicerat BSR’s sammanfattande rapport gällande Eurasia och nu BSR’s HRIA-rapporter avseende våra verksamheter i Litauen och Sverige. Rapporterna tillhandahåller en bild av utmaningar gällande mänskliga rättigheter, samt rekommendationer avseende sådant som kundintegritet, yttrandefrihet, icke-diskriminering, arbetstagares rättigheter och policy-arbete.

Mer information om vår publicering och länkar till BSR’s rapporter finns här.