Oberoende experter ser behov att slå ihop LMT och Lattelecom

Telia Company välkomnar den lettiska regeringens beslut att offentliggöra KPMG:s rapport om strategin för regeringens åtgärder avseende ägandet i LMT och Lattelecom. Telia Company anser att transparens och en öppen diskussion är viktiga för att lösa situationen och ser fram emot att studera rapporten i detalj.

Det är ännu för tidigt att kommentera rekommendationerna i KPMG-rapporten, eftersom Telia Company ännu inte har haft möjlighet att studera dem i detalj eller fått några konkreta förslag i avseendet från den lettiska regeringen.

Rapporten anser inte att den nuvarande ägarstrukturen är optimal och förespråkar därför att LMT och Lattelecom slås ihop - ett tillvägagångssätt som Telia Company länge har förespråkat som den bästa lösningen för att säkerställa en hållbar framtid för företagen.

Telia Company välkomnar och är redo för att engagera sig i en konstruktiv, transparent och öppen dialog med alla intressenter. Företaget ser även fram emot en snabb avslutning av regeringens interna diskussion om utvecklingen av de två företagen.