Ny begäran om skattedeklaration i Nepal

Den 3 april mottog Telia Company ett nytt brev från skattemyndigheten i Nepal med en begäran om att TeliaSonera Norge Nepal AS ska inkomma med en skattedeklaration rörande försäljningen av Ncell under 2016. Telia Companys uppfattning har inte förändrats: det finns ingen skyldighet att inkomma med skattedeklaration och den utländska delen av transaktionen är inte beskattningsbar i Nepal.

Som Telia Company vid upprepade tillfällen har uppgivit ska inte den utländska delen av transaktionen beskattas i Nepal. Transaktionen ska i stället deklareras i Norge där säljarbolaget TeliaSonera Norge Nepal Holding AS (TSNN), som Telia Company samäger med Visor, har sin hemvist.

Enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Norge och Nepal har Nepal avsagt sig beskattningsrätten till förmån för Norge avseende försäljning av aktier ägda av norska bolag. Skatt på den lokala delen av transaktionen har betalats i Nepal av den lokala aktieägaren.

Korrekt och ansvarsfullt
Telia Company lägger stor vikt vid ett korrekt och ansvarsfullt företagande och vid att betala skatt enligt lagen och internationella avtal, inte mer eller mindre. Skatter och avgifter som saknar lagstöd, likt den som föreslås av skattemyndigheten i Nepal, ska inte betalas.